Tricosaccaride®

חומר זה התגלה ב-1966 על ידי קבוצת המחקר של Crinos (חברת האם של Foltene® PHARMA) שביצועה ניסויי סבילות לחומר פעיל עבור טרשת עורקים: במהלך הניסויים גילו החוקרים שלאחד המרכיבים יש פעילות טריקוגנית (צמיחת שיער). ניסויים נרחבים נוספים הובילו להגדרה וזיהוי של החומר, תערובת ייחודית של מוקופוליסכרידים טבעיים, לה ניתן השם Tricosaccaride®. התרכובת, שיטת המיצוי והטיהור של מרכיב פעיל זה הינם ייחודיים למעבדות Foltene® PHARMA Laboratories S.p.A. עקב מורכבותו, מכינים, מנסים ומבקרים את ה-Tricosaccaride® על פי אותן שיטות בהן משתמשים למוצרים פרמצבטיים.

מוקופוליסכרידים, או glycosaminoglycans הם מרכיבים רגילים של האורגניזם, במיוחד של רקמת חיבור. למרות שחשיבות נוכחותם בזקיקי השיער אינה ברורה לחלוטין, עדיין נותרת העובדה שככל שעולה פעילות הזקיק בשלב האנגני (צמיחה), כך עולה כמות המוקופוליסכרידים, בעוד שבשלב הקטגן (מנוחה) והטולגן (נשירה) הכמות נוטה להפחתה משמעותית. התנודות הכמותיות בשלבים השונים של צמיחת שיער יכולות להיות משויכות רק ל-trichogenesis עצמו אשר, כמודגם באינספור ניסויים, מומרץ באופן ניכר על ידי מוקופולייסכרידים.

כדי להבין טוב יותר את פעולת ה-Tricosaccaride®, חשוב להכיר את התפקיד שיש למוקופוליסכרידים על האורגניזם: הם משפרים את מחזור הדם, מפחיתים את ריכוז הליפידים בדם ומגנים על כלי הדם. באופן ניכר, משמעות הדבר היא שיפור במצב מחזור הדם וכתוצאה מכך שיפור כולל ברמת ההזנה התאית והרקמתית. ניסויים קליניים מראים שמוקופוליסכרידים פעילים גם כשמורחים אותם חיצונית על הקרקפת. לכן ניתן לומר שה-Tricosaccaride®, המורכב בעצם ממוקופוליסכרידים, משפיע באופן חיובי על מחזור הדם המקומי ברמת קרקפת, משפר תחלופה תאית ורקמתית ובכך מביא לכמות גדולה יותר של אלמנטים מזינים לשיער, ובה בעת מסיר פסולת הנוצרת באופן טבעי בזקיקי השיער.

פעילות ה-Tricosaccaride® הודגמה באופן נרחב על ידי ניסויים קליניים רבים שבוצעו באיטליה ובארצות אחרות: החל מ-1980 התבצעו 38 ניסויים קליניים על יותר מ-1,300 נבדקים באמצעות הערכה אינסטרומנטלית (טריקוגרם, פוטו-טריקוגרם, ניסויי משיכה), הערכות קליניות והערכות סובייקטיביות של מטופלים.

Disclaimer | Copyright ©  Gerolymatos International SA

Powered by MicroWeb Hellas